Emily Ratajowski – Elle Magazine

Emily Ratajowski | 8AM artist management

The model Emily Ratajowski for Elle Magazine by Rafa Gallar.